ماهور ماهور طب mahour mahoor mahour teb

ماهور
ماهور طب
mahour
mahoor
mahour teb

لاغری

بافت چربی در کل بدن وجود دارد از نظر

ساختار عملکرد به عنوان یک ارگان واقعی در نظر گرفته می شود این بافت وظیفه تنظیم دمای بدن تامین انرژی و حفاظت از بدن در برابر آسیب های مکانیکی را به عهده دارد در افراد نرمال چربی زیر پوست ۱۰ % وزن بدن را تشکیل می دهد

از نظر بافت شناسی واحد پایه بافت چربی زیر پوست میکرولوبول با قطری معادلmm  ۱ است و از مجموعه ادیپوسیت ها تشکیل می شود

افزایش وزن و چاقی عوامل مختلفی دارد با این حال علت اصلی آن را عدم تعادل انرژی به صورت دریافت کالری بیشتر نسبت به میزان مصرف کالری در بدن می دانند

عوامل رفتاری و محیطی موثر در عدم تعادل انرژی عبارتند از فاکتورهایی که بر دریافت کالری تاثیر می گذارند مانند افزایش تعداد وعده های غذایی و یا رژیم غذایی و یا رژیم غذایی حاوی کربوهیدرات های تصفیه شده و همچنین عواملی مثل بی تحرکی که life style را تغییر می دهد

افزایش توده های چربی بدن به صورت تجمع لیپیدهای داخل سلولی و بزرگ شدن سایز آدیپوسیت ها ( هایپروفی) و همچنین ازدیاد سلول های چربی ( هایپرپلازی ) اتفاق می افتد .

یکی از پر کاربردترین امواجی که در رنج دستگاههای لاغری مورد استفاده قرار می گیرد دستگاههایی هستند که از انرژی اولتراسوند استفاده می کنند در این راستا با این امواج بهتر آشنا می شویم

امواج اولتراسوند با انرژی پایین تا دستگاههایی با انرژی بالا و فرکانس هایی بالاتر از محدوده شنوایی ( ۲۰۰۰۰hzتاc  )قرار می گیرند

بالاترین دامنه پزشکی مجاز برای امواج اولتراسوند ۱۰mhz  می باشد

انرژی اولتراسوند از سه طریق بر بافت زنده اثر می گذارد

  • اثر گرمایی یا

  • پدیده

  • اثر میکرو مکانیکال

با توجه به این مساله که امواج صوتی           اولتراسوند توسط مواد مختلف جذب می شوند

میزان گرمای تولید شده در محیط پیچیده بیولوژیک بدن به طور دقیقی قابل پیش بینی نیست لذا از خاصیت گرمایی امواج اولتراسوند در فیزیوتراپی استفاده می شود

امواج اولتراسوند به شکل طولی و عرضی منتشر می شود در حالی که انتشار در محیط مایع و شبه مایع مثل بافت نرم فقط به صورت برخی صورت می گیرد فرایند جذب امواج عرضی در ناحیه اتصال بافت نرم و استخوان باعث ایجاد گرما و آسیب بر استخوان می گردد

Cavitation پدیده ای است که در محدوده فرکانسی        اتفاق می فتد اکثر مایعات و بافت های بدن حاوی  microlubbl هایی هستند که با فشار منفی امواج اولتراسوند بزرگ می شود و پس از رسیدن به اندازه خاص با افزایش دامنه ارتعاش و جریان مایع ، حباب ها دچار نوسانات مکانیکی می گردند پس از آن نیروهای برشی ایجاد شده در حدی هستند که باعث تخریب موضعی ساختار سلولی مثل غشا می شوند این پدیده               نامیده می شود .

نوع شدیدتری از پدیده           به نام         یا       وجود دارد که با توان بالای انرژی اولتراسوند به صورت تخریب کامل حباب های ایجاد شده در فاز نوسان می پردازد که           از این دست دستگاهها می باشد

استفاده دقیق از انرژی اولتراسوند بر پایه اثر کاویتیشن می تواند به صورت انتخابی ، تریب سلولی میکرومولکول  را ایجاد کند اکثر تغییرات ایجاد توسط توسط اولتراسوند و سیستم بیولوژیک بر اساس اثر گرمایی و کاویتیشن قابل توجه است .

با این حال مکانیزم سومی هم در ایجاد اثرات موثر می باشد که به علت شناخت ناکافی ماهیت واکنش های حد واسط بین ارتعاشات مکانیکی و پاسخ های مشاهده شد در اثر گرما اثر میکرو مکانیکال نامیده می شود بررسی این اثر زمانی به چشم می اید که تغییرات مشاهده را نتوان با واکنش گرمایی و کاویتیشن توجیه کرد ، آن گاه اثرات میکرومکانیکال تحت شرایط خاص بررسی می شود

پارامترهایی هم جهت توصیف امواج صوتی عبارت است از فرکانس ، سرعت و طول موج که که به شکل معادله زیر با هم در ارتباط می باشند

هم تکنولوژی اولتراسوند تمرکز و تجمع انرژی دریافت هدف به بیشترین میزان جهت ایجاد واکنش بیولوژیک قابل توجه بدون ایجاد تخریب در پوست و بافت های غیر هدف است

و اما تاریخچه استفاده از اولتراسوند در پزشکی

در طی سه دهه گذشته انرژی اولتراسوند به عنوان تکنولوژی پایه گروهی از روش های تشخیصی پزشکی استفاده می شود.

در سال ۱۹۴۰ انرژی اولتراسوند بر اسا س اینکه شرایط خاصی توانایی تخریب بافت فرسوده را دارند در درمان بدخیمی ها به کار گرفته شد بعد از آن استفاده از اولتراسوند در فیزیوتراپی و جراحی پلاستیک از اهمیت ویژه ای برخوردار شد.

انرژی اولتراسوند از دهه ۱۹۵۰ برای برخی از ضایعات مغزی به کار گرفته شد.بعد از آن در سال ۱۹۸۷ از امواج اولتراسوند با تمرکز و شدت بالا در درمان سرطان پروستات استفاده شد.

از سال ۱۹۸۷ با توجه به توان تخریبی امواج اولتراسوند ازاین روش  برای درمان چربی های مختلفی با این تکنولوژی ساخته و به بازار ارائه شد.

امروزه به علت شیوع چاقی و عدم پاسخگویی مناسب چربی های موضعی به رژیم و ورزش استفاده از روش های لاغری تهاجمی مانند لیپوساکشن و لیپولیز به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است این دو روش در افراد بیماری نتایج مثبت و قابل قبولی در پی دارند.اما باتوجه به تهاجمی بودن و نیاز به بستری در بیمارستان و عوارض ناخواسته طرفداران خاص دارند و از          برخوردار نمی باشند.

عوارض لیپوساکشن های قدیم عبارتند از آمبولی،پارگی احشایی و تخت فشار قرارگرفتن رشته های عصبی ،تغییرات حسی،نکروز پوست ،عدم تعادل مایعات بدن،اسکارها و عدم تقارن بدن هرچند باورود به سیستم های جدید لیپوساکشن و لیپولیزها عوارض این دستگاه ها تا حد بی نظیری کاهش یافته است.

بااین اوصاف و کاهش عوارض این روش ها هنوز هزینه این روش ها برای بسیاری از طرفداران لاغری زیاد می باشد.بنابراین تنوع دستگاه های لاغری هرروز رو ه افزایش است.درحال حاضر تکنولوژی های مختلفی استفاده می شود که می توان از کرایولیپولیز کاویتیشن و تیم های رادیو فرکانسی هایفو نام برد.

Cavitation:

این دستگاه ها انرژی را به شکل متمرکز و غیر متمرکز از طریق پوست به بدن انتقال می دهند.در روش انتقال به شکل غیرمتمرکز  پوست و چربی ها به یک میزان مورد تابش قرارمیگیرند.که این مربوط به شکل گذشته دستگاه های اولتراسوند بود که در این روش حتما می بایست با افزایش دما محیط را برای جذب اولتراسوند آماده کرد.

در روش انتقال متمرکز انرژی یک منطقه مشخص ازبافت پوست را تحت تاثیر قرارداده و منجر به لیز سلول های چربی می شود.

دستگاه های کاویتیشن که برای تخریب سلول های چربی به کار می رود از تکنولوژی متمرکز غیرحرارتی استفاده می کند فرکانس این دستگاه استفاده می کند فرکانس این دستگاه ها بوده  و موج اولتراسوند را به شکل ضربانی و پیوسته جهت ایجاد بیشترین شدت و  فشاردر بافت انتقال می دهد.این جریان به صورت کامل انتخابی سلول های چربی را بدون ایجاد آسیب در پوست ،عروق خونی ،رشته های عصبی تخریب می نماید.سلول های چربی در حمل درمان تخریب شود و تری گلیسیرید ها و بقایای سلولی توسط سیستم متابولیک بدن دفع می شوند.

در دستگاه هایی با فرکانس و شدت صوتی مشابه ،استاندارد نبودن ساختارپروب و هندپیس دستگاه می تواند با تمرکز انرژی در عمق نامناسب آسیب جدی به عروق و اعصاب وارد آورد.

باتوجه به اینکه سیستم های کاویتیشن و هایفو هردو از امواج متمرکز غیرگرمایی در درمان چربی های بدن استفاده می کنند لازم است به شکل مختصر به بررسی تفاوت های ساختاری آنها بپردازیم.

در دستگاه های کاویتیشن به علت عدم تمرکز کافی در موضع موردنظر فقط قادربه ایجادحباب های خلا در بافت چربی و اطراف آن می باشیم.که در سیستم کاویتیشن همیشه نیاز به کمک مکانیکی برای انحدام سلول های چربی و آزاد سازی تری گلیسیرید می باشیمبه این شکل که در این سیستم ها بعد از انجام پدیده کاویتاسیون یا حفره زایی در سلول های چربی توسط دستگاه های اولتراسوند به دلیل عدک تمرکز کافی در انحدام چربی ها نیاز به ماساژ و وکیوم یا ویبریشن برای جابه جایی حباب های خلاء کاملا احساس می شود.کمااینکه تعداد بسیار زیاد ژی از پزشکان به دلیل عدم رعایت گام آخر در کاویتیشن که همان انجام ماساژ یا وکیوم  یا ویبریشن می باشد ازاین تکنولوژی ناراضی هستند.

اگردوره و پروسه پیشنهادشده توسط سازنده ی دستگاه ها به خوبی در کاویتیشن ها رعایت شود درهرجلسه بین ۰٫۵ تا ۲ سانتیمتر کاهش سایز خواهیم داشت و اما آنچه مربوط به دستگاه های هایفو می باشد حذف پروسه بعداز کاویتیشن است.

در هایفوهای لاغری به علت تمرکز دقیق در بافت چربی به این دستگاه امکان داده می شود تا بتواند ۷۰-۸۰%از چربی های مورد هدف خود را دچار انهدام کند.در دستگاه های هایفو به علت تمرکز انر‍ژی و تمرکز بربافت هدف می توان انتظارداشت که دراین دستگاه ها بدون انجام هرگونه ماساژ یا وکیوم به مدت طولانی به نتیجه مشابه و یانتیجه ای فراتر از دستگاه های کاویتیشن دست یافت.دستگاه های هایفو لاغری نسل جدید از دستگاه هایی بر پایه اولتراسوند می باشند که توانسته اند نظربسیاری از پزشکان و بیماران را به خود جلب کنند.به علت تمرکز انرژی و تمرکز بر بافت هدف عوارض جانبی در این دستگاه ها نسبت به کاویتیشن به شکل قابل توجهی کاهش پیداکرده است.دراین نوع دستگاه ها انتظار داریم درهرجلسه بین ۳ تا ۵ سانتیمتر کاهش سایز درمنطقه مورد هدف ایجاد شود در حقیقت دستگاه های هایفو یک مرحله از دستگاه های کاویتیشن راحل کرده اند بنابراین می توان قاطعانه گفت که نسل جدید دستگاه ها می باشند.

به طور کلی به نظر می رسد سیستم های کویتیشن و هایفو جز قدرتمندترین روش های غیرتهاجمی هستند  که با فروپاشی حباب های خلاء ایجادشده درسلول ها مانند بمب صوتی-حرارتی میکروسکوپی درداخل بافت چربی عمل کرده و سبب تکه تکه شدن چربی ها و حتی پاره شدن  غشاءسلولی و درنهایت آزادسازی آنها در داخل مایعات درون بافتی و لنف و افزایش نفوذ پذیری سلول های چربی و انتشار تریگلیسرید و اسیدهای چرب می شوند. بدین ترتیب چربیها ،تری گلیسیریدو اسیدهای چرب آزاد شده طی فرایند متابولکی  طبیعی بدن از موضع درمان تخلیه و مصرف خواهند شد.

این اثرات تحت آزمایشات  کلینکی و مطالعات علمی به اثبات رسیده است به طوری که حتی بعد از یک جلسه درمان همراه با درناژ لنفی ،کاهش قابل توجهی در اندازه دور کمر ثبت شده است.

بعداز مکانیزم اولتراسوند به دستگاه های  کرایولیپولیز می رسیم که این دستگاه ها برای ازبین بردن سلول های مول چربی از انجماد با سرمای ۵- تا ۱۰- درجه سانتیگراد استفاده می شود.

به این پروسه Fat free zingگفته می شود.

Cryolipolyses

در واقع کرایو یک فرایند حذف سلول های چربی است که بدون صدمه به پوست و سایر بافتهای بدن است.

در حقیقت سلول های سرما دیده دچار پدیده آپیتوزیس یا مرگ برنامه ریزی سلولی می شوند.که ضخامت لایه چربی کاهش می دهد.

سلول های چربی مرده شکسته می شوند و به وسیله تیم لنفاوی جذب و توسط مایعات لنفاوی حداکثر تا ۲ ماه تخلیه سلول های چربی انجام می پذیرد و اینگونه لاغری و کاهش سایز بوجودآمده و پوست بدن فرصت دارد تا خودش را جمع کند و کمتر دچار شلی و افتادگی شود.

اپوپیتوزین یک مکانیزم فیزیولوژیک بوده که هدف اصلی آن ثابت نگه داشتن تعداد کلی سلول های بدن است و برخلاف روند سرطان که ناشی از تکثیر بی رویه سلولی است عمل می کند.این مکانیسم کاملا تحت هدایت و کنترل بدن بوده و با مرگ سلولی که ناشی از بیماریها و صدمات است کاملا متفاوت است.

در سیستم های جدید کرایو برای القای سرمای زیر صفر به مدت ۴۵ تا ۶۰ دقیقه استفاده می کند.

سیستم های کرایو به دو شکل وکیوم و پلیتی موجود می باشند.که تفاوت آنها در میزان اثردهی و شعاع کارکرد می باشد.

در نوع پلیتی شعاع تحت اثر افزایش می یابد.اما میزان اثر دهی کمترمی شود.بنابراین زمان استفاده از باید بیشتر شود امادر کرایودارای FDAمی باشد اماهنوز انتخاب دستگاه خوب از سختی های کاربا کرایو می باشد.

دستگاههای بعدی که مخورد بررسی قرارمی گیرد RFمی باشد که در بحث لاغری و جوانسازی کاربرد ویژه ای دارند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست